Regler & avtal för Värsås Sportcenter

 • Minimiålder för att vistas i anläggningen utan målsmans närvaro är 15 år. För att ingå avtal, genomföra köp och bokningar är minimiålder 18 år, således krävs målsmans godkännande för dig som är under 18 år.
 • Skador som uppkommer av oaktsamhet ersätts av den skyldige.
 • Som medlem i Värsås Sportcenter godkänner du oanmält doping-/drogstest när du vistas i anläggningen.
 • Som medlem i Värsås Sportcenter verkar du för ett drog och dopingsfritt samhälle och om du misstänker denna verksamhet inom anläggningen är du skyldig att upplysa ledningen om detta, alternativt tipsa Polisen.
 • Medlemskapet är personligt och att lämna ut kod, öppna dörr på distans eller att släppa in personer utan
  medlemskap eller tillåtelse är inte tillåtet och kommer att leda till varning alternativt nekad fortsatt tillgång utan återbetalning av innestående medel.

 • Medlem ska omgående kontakta ansvariga vid defekter i lokalen samt vid misskötsel/avtalsbrott utav dig eller andra medlemmar.

 • Anläggningen ska lämnas i gott skick efter användande och dörren ska hållas stängd oavsett om det fortfarande är folk kvar eller ej. Du är skyldig att tillse att dörren är stängd och låst när du lämnar.

 • All form av onormal nedsmutsning ses som avtalsbrott.
 • Att bortföra gymmets ägodelar från lokalen räknas som stöld som polisanmäls och avtalsbrott.

 • Aktiviteter inom Värsås Sportcenter sker på egen risk.
 • Ansvariga för Värsås Sportcenter kan aldrig hållas ansvariga för försvunna värdesaker m.m. Det åligger nyttjaren att hålla reda på sina saker samt använda låsbara skåp för värdesaker.
 • Vid avtalsbrott äger Värsås Sportcenter rätten att avvisa medlemen från anläggningen samt omgående avsluta medlemskapet utan återbetalning av eventuell fordran.
 • Hela anläggningen och dess omgivning (förutom omklädningsrum & toaletter) är kameraövervakat med inspelning som sparas i ca 3 veckor och nyttjas enbart vid händelse av tillbud, skadegörelse eller liknande. Inspelat material delas aldrig mot tredje part förutom till polis eller liknande vid utredning av brott. Genom ditt köp godkänner du denna övervakning.


  Hjälps vi alla åt att plocka i ordning efter oss, noggrant rengöra träningsutrustning efter användande samt meddela ansvariga om eventuella defekter kan vi hålla Värsås Sportcenter i toppskick under en lång tid framöver.